MC Paket Arıtma Sistemi

Atık su arıtma tesisleri, küçük bir siteden mahalle, ticari tesisler, okullar gibi birçok tesise kadar çok büyük olmayan sistemler kapsamında atık suların arıtılmasında kullanılır. Çoğu durumda bu tesisler, arıtılan atık suyu yer altı suyuna, yer altı drenaj alanından deşarj eder. Paket arıtma tesisleri tipik olarak ızgara, havalandırma tankı, çöktürme, dezenfeksiyon ve çamur bertaraf ünitelerinden meydana gelir.

Sistemin Avantajları:

  • Kompakt dizayn
  • Düşük işletme ve bakım maliyeti
  • Az yer kaplar
  • Kolay montaj devreye alma ve işletme