Katı Atık Yönetim Sistemleri

Anasayfa » Katı Atık Yönetim Sistemleri

Katı atık bertarafında en önemli amaçlardan biri; Katı atığın daha az yer kaplayacak şekilde zararsız hale getirilmesi mümkünse atığın geri kazanılmasıdır. Katı atık bertarafında enerji-ürün geri kazanımları olduğu gibi, bu süreçte ortaya çıkabilen zararlı gazların arıtılması, nihai atıkların bertarafı gibi önemli prosesler de ortaya çıkabilmektedir. Son yıllarda şehirleşme ve nüfusun artması ile birlikte katı atık önemli bir konu haline gelmiştir. Katı atığın ilk çıktığı kaynaktan son haline gelinceye kadarki süreçte gerekli çalışmaların tamamı için hizmet vermekteyiz.

Katı Atık Yönetim Sistemleri için çalışma yaptığımız başlıca konular;


  • Çamur Susuzlaştırma
  • Çamur Kurutma
  • Çamur Yakma
  • Katı Atık Depolama
  • Geri Kazanım Tesisi
  • Tıbbi Atık Yakma
  • Kompost
Katı Atık Yönetim Sistemleri Proje Talebi Başlatın

Proje Talebi Başlatın