Proje Yönetim Müşavirliği

Anasayfa » Proje Yönetim Müşavirliği

Proje tasarımı ve projelendirme hizmetleri çalıştığımız tüm faaliyet alanlarımızın temelini oluşturmaktadır.

Projenin ihale sürecinden ülke standarlarına uygun şekilde projelendirme faaliyetleri, saha uygulamaları, devreye alma ve işletme aşamaları, revizyon çalışmalarına kadar tüm süreçlerde Proje Yönetim Müşavirliği hizmeti vermekteyiz. Unutulmamalıdır ki proje yönetimi ne kadar titizlik ile yapılırsa işin başında konulan hedeflere o kadar yaklaşılır.

Aşağıda ana başlıklar halinde belirttiğimiz birçok önemli hususta uzman ve tecrübeli kadromuz ile çözüm ortağınız olmaktayız.

 

 • İhale Süreci Yönetimi
 • Projelendirme Yapım Süreci Yönetimi
 • Saha Uygulama Yönetimi
 • Devreye Alma ve İşletme Süreci Yönetimi

 • Fizibilite Raporlarının ve Şartnamelerin İncelenmesi
 • Tasarım Kriterleri & Projelerin İncelenmesi
 • Ekipman Seçimleri & Metraj Kontrol Çalışmaları
 • Çevre Teknolojileri Kapsamında Bütçe Çalışmaları
 • Proje Toplam Maliyet Ön Çalışmaları
 • Ön Yeterlilik Sürecinin Takibi & İlgili Dosyaların Hazırlanması
 • Teklif Dosyası Hazırlama
 • Ön Sunum Dosyası Hazırlama
 • Proje Risk Analizi

 • Proje Gereksinim Analiz Çalışmaları
 • Proje Genel Planlamasının Yapılması
 • Gerekli Detay Projelendirmelerin Kontrolü
 • Proje Revizyon Kontrollerinin Yapılması
 • Proje Süperpoze Kontrollerinin Yapılması
 • Proje Teknik Kontrollerinin Yapılması
 • Çevre Teknolojileri Malzeme Seçimleri
 • Proje Onay Sürecinde İlgili Proje Uzmanı Tarafından Destek Verilmesi
 • Proje Gereksinimi & Firmalar & Son Kullanıcı Arası Koordinasyon Sağlanması

 • Mobilizasyon Planlama Çalışmaları
 • Organizasyon Şeması Saha Uygulama Takibi ve Kontrolü
 • Master Planlama ve Kontrolü
 • Nakit Akış Planlaması
 • Proje Risk Yönetimi
 • İş Güvenliği ve Risk Planlaması
 • Teknik Şartname Planlaması ve Kontrolü
 • Teknik Uygulamaların Kontrolü
 • Kalite Kontrol Planları ve Kontrolü
 • Gerekli Testlerin Ekpert Eşliğinde Yapılması ve İlgili Teknik Gezilerin Düzenlenmesi
 • Zaman Yönetimi
 • Tedarik Planlama ve Firma Değerlendirmeleri
 • Proje Revizyonlarının Kontrolü
 • Nakliye Planı Çözümleri
 • Satınalma Sözleşme Hazırlama & Kontrol Çalışmaları
 • Alt Yüklenici Firma Değerlendirmeleri
 • Alt Yüklenici Sözleşme Hazırlama & Kontrol Çalışmaları

 • Geçici Kabul Süreci Takibi
 • Tesisin Devreye Alınması
 • İlgili Eğitimlerin Tesis Çalışanlarına Verilmesi
 • İşletme Sürecinin Takibi ve Raporlama
 • Sorunların Hızlı ve Etkili Şekilde Çözümü
 • İşletme Veriminin Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi