Koku Arıtım Sistemleri

Koku arıtım sistemleri; Atıksu Arıtma Tesisleri, Katı Atık Bertaraf Tesisleri ve Endüstriyel İşletmelerden kaynaklı çevreye zarar ve rahatsızlık verici kokuların giderilmesi amaçlı tasarlanan sistemlerdir. Koku kaynağına ve kapasitesine göre arıtma prosesi seçilmektedir.

Koku Arıtım Sistemleri için çalışma yaptığımız başlıca prosesler;


  • Biyolojik Koku Arıtım Sitemleri
  • Kimyasal Koku Arıtım Sitemleri