MC Modcomplex Clarifier Sistemi

Mikrosand – Koagülant - Poli yardımı ile yüksek seviyede homojen bir karışım ile çok kısa bir sürede flokülasyon meydana gelir, böylece çökelme hızı artar ve sistem düşük bekleme süresi ile enerji ve zaman tasarrufu yapar.

Yüksek verim sağlayan bu sistem aynı zamanda, kolay montaj, kolay devreye alma ve kolay işletme özelliklerine sahiptir.

Kompakt yapıda olması sistemi hem kurulum aşamasında kolaylık sağlar hem de tesiste az yer kaplar.

Yüksek bulanıklık veya optimum şartlardan uzak ham suda bile kirletici bileşenleri yüksek verimle sudan rahatlıkla uzaklaştırır.

Konvansiyonel sitemlere oranla çok düşük alan kaplar, giriş suyu değerleri değişkenlik gösterdiği zamanlarda bile optimum işletme koşullarını sağlar.

Kimyasal kullanım oranı diğer sistemlere göre çok daha azdır, böylece işletme esnasında da tasarruf sağlar.

FOTOĞRAF GALERİSİ