MC Koku Giderim Üniteleri

Arıtma tesislerinin en büyük problemlerinden biri olan koku özellikle terfi istasyonları, ızgara üniteleri, kum tutucu üniteleri, çamur yoğunlaştırma & çürütme & susuzlaştırma ünitelerinde görülmektedir.

Tesislerde karşılaşılan kokunun kaynağı atıksu ile gelen H2S (Hidrojen Sülfür), NH3 (Amonyak), SO2 (Sülfürdioksit) ve NOX Bileşenleri’ dir.

Koku giderim sistemleri kimyasal tip koku arıtma ya da biyolojik tip koku arıtma olarak ayrılır. Tesisin kapasite ve özelliklerine göre uygun olan tesise entegre olacak şekilde uygulanır.

FOTOĞRAF GALERİSİ