HAZIRLAMA (PRP)

Yağlı Tohum Hazırlama Prosesinde, tohum bir sonraki proseslerden önce temizlenir. Temizleme adımı ise aspirasyon işlemi, metal ve taşlardan tohumu ayırma ve tanecik ölçeklendirme kısımlarından oluşabilir.

Hazırlama işleminin amacı ise tohumu, Yağ Presi (PRS) veya Ekstraksiyon (EXT) prosesi tarafından mekanik ve solvent ekstraksiyon yöntemleri ile hızlı ve etkili bir şekilde modifiye etmektir.

Aşağıda proses adımlarının bir dizilimi vardır:

  • Kabuk Alma (DHL), yağı alınmış kekte protein miktarını arttırmaktır.
  • Dikey Tohum Kondisyoneri (VSC), sonraki prosesler için, tohumun yavaş ve etkili bir şekilde ısıtılması ve kurutulması amacıyla düzgünce şartlandırmayı sağlar.
  • Kırma (CRC), tohumun tanecik boyutunu düşürür.
  • Valsleme (FLK), kırılmış tohumun hücre yapısını patlatır.
  • Pişirme (COO), rutubet miktarını ayarlamak ve yağın viskozitesini azaltmak içindir.

Proses çözüm ortağımız : HUM Oil & Fat Technologies

FOTOĞRAF GALERİSİ

PRES ÜNİTESİ (PRS)

YAĞ PRESİ (PRS); pişirme tavasında uygun koşullara getirilen yağlı tohumların presin helezonlarında sıkılarak yağının alınması ile yağ ve küspe elde edilmesi içindir. Bir sonraki ekstraksiyon ünitesinin giriş koşullarına göre küspe içerisinde istenen oranda yağ bırakılır. Yağ tankında bulunan tortulu yağ, Yağ Tortu Eleğine (FSP) gönderilir. Presten ayrılan yağlı kek ise Kek Soğutucusuna (CCL) gönderilir. Küspede kalacak yağ oranının ve kapasitenin doğruluğunun sağlanmasında pres konstrüksiyonunun çok önemli rolü vardır. Helezonların, bıçak ve sıyırgı bıçakları dizaynı, malzemesi, ömrü kritik önemdedir. Bunun yanı sıra sıkıştırma işlemini gerçekleştiren gücün elde edilerek iletildiği motor, kayış-kasnak, redüktör, pres ana mili, yataklar ve gövde komple en ileri teknoloji ve mühendislik çalışmaları sonucu geliştirilerek ihtiyaca en iyi cevap verecek hale getirilmiştir.

Proses çözüm ortağımız : HUM Oil & Fat Technologies

FOTOĞRAF GALERİSİ

EKSTRAKSİYON (EXT)

Kontinü Solvent Ekstraksiyon, her tip yağlı tohum pullarında veya pres keklerinde kalan yağın bir solvent yardımıyla (genellikle hegzan ile) alındığı işlemdir. Çözüm ortağımız tüm bitkisel yağ teknolojilerinde olduğu gibi ekstraksiyon sistemlerinde de son yıllarda piyasadaki diğer şirketlere öncülük yapmaktadır. Çözüm ortağımızın geliştirdiği ve kurduğu ekstraktör sistemleri Türkiye’de ve dünyada sorunsuz olarak çalışmaya devam etmektedir

Proses çözüm ortağımız : HUM Oil & Fat Technologies

FOTOĞRAF GALERİSİ

RAFİNASYON (RFN)

Kirlilik yaratan maddeler, mesela fosfatidler, serbest yağ asitleri (FFA) ve anti-oksidanlar, Yağ Preslerinde (PRS) veya Extraksiyon (EXT) prosesinde, endüstriyel kullanım ve tüketimden önce uzaklaştırılmalıdırlar. Yenilebilir sıvı ve katı yağlar, renklerinin, tatlarının, kokularının geliştirilmesi ve uzun ömürlü kullanımları için tamamen rafineri edilmelidirler. Endüstriyel kullanım yağları ise, son ürünün kalitesini etkileyecek istenmeyen bileşenleri kaldırılması için tamamen veya kısmen rafineri edilebilirler.

Yenilebilir yağların rafineri edilmesi için iki proses geliştirilmiştir. Bunlar fiziksel ve kimyasal rafinasyon işlemleridir. Bu proseslerin seçimindeki karar, işlenecek ham yağın tipine ve kalitesine bağlı olmaktadır.

Proses çözüm ortağımız : HUM Oil & Fat Technologies

rafine-unite

FOTOĞRAF GALERİSİ